Άγαλμα Κωνσταντίνος Παλαιολόγος

98,00

ΆΓΑΛΜΑ ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΑ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΑΠΟ VERONESE DESIGN

2 in stock