ΑΓΑΛΜΑΤΑ

Θεά Υγεία

10,50
24,00

ΑΓΑΛΜΑΤΑ

Προτομή Δία

8,50

ΑΓΑΛΜΑΤΑ

Προτομή Ερμή

24,00

ΑΓΑΛΜΑΤΑ

Προτομή Ομήρου

27,00
8,00
8,00

ΑΓΑΛΜΑΤΑ

Υγεία

24,00

ΑΓΑΛΜΑΤΑ

Φίλιππος

10,50

ΑΓΑΛΜΑΤΑ

Φίλιππος Β’

8,00