ΑΛΑΒΑΣΤΡΟ

Θεά Υγεία

10,50
24,00
24,00
24,00

ΑΛΑΒΑΣΤΡΟ

Προτομή Δία

8,50

ΑΛΑΒΑΣΤΡΟ

Προτομή Ερμή

24,00
24,00

ΑΛΑΒΑΣΤΡΟ

Προτομή Ομήρου

27,00

ΑΛΑΒΑΣΤΡΟ

Προτομή Πλάτωνα

8,00
8,50

ΑΛΑΒΑΣΤΡΟ

Προτομή Σοφοκλή

8,00

ΑΛΑΒΑΣΤΡΟ

Υγεία

24,00

ΑΛΑΒΑΣΤΡΟ

Φίλιππος

10,50

ΑΛΑΒΑΣΤΡΟ

Φίλιππος Β’

8,00