Αντίγραφα Αρχαίων νομισμάτων Ν3

ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ ΑΡΧΑΙΩΝ ΑΘΗΝΑΪΚΩΝ ΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ