ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΑ ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ

Aντίγραφα Αρχαίων νομισμάτων Ν1

10,50

ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΑ ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ

Αντίγραφα Αθηναϊκων νομισμάτων

10,50

ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΑ ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ

Αντίγραφα Αρχαίων νομισμάτων

26,00

ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΑ ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ

Αντίγραφα Αρχαίων νομισμάτων

10,50

ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΑ ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ

Αντίγραφα Αρχαίων νομισμάτων ATH01

10,50

ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΑ ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ

Αντίγραφα Αρχαίων νομισμάτων ATH05

10,50

ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΑ ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ

Αντίγραφα Αρχαίων νομισμάτων ATH2

10,50

ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΑ ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ

Αντίγραφα Αρχαίων νομισμάτων MAK04

10,50

ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΑ ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ

Αντίγραφα Αρχαίων νομισμάτων MAK06

10,50

ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΑ ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ

Αντίγραφα Αρχαίων νομισμάτων MAK08

10,50
10,50
10,50
10,50
10,50

ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΑ ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ

Αντίγραφα Αρχαίων Νομισμάτων Ν2

10,50

ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΑ ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ

Ελληνικά νομίσματα

19,50

ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΑ ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ

Ελληνικά νομίσματα

32,00

ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΑ ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ

Ελληνικά νομίσματα 1926

29,00

ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΑ ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ

Ελληνικά νομίσματα 1954

26,00

ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΑ ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ

Ελληνικά νομίσματα 1959-73

23,00

ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΑ ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ

Ελληνικά νομίσματα 1971

33,00

ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΑ ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ

Ελληνικά νομίσματα 1976-88

16,00
Εξαντλημένο

ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΑ ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ

Ελληνικά νομίσματα 1980

26,00

ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΑ ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ

Ελληνικά νομίσματα 1984

23,00
Εξαντλημένο

ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΑ ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ

Ελληνικά νομίσματα 1990

16,00

ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΑ ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ

Ελληνικά νομίσματα 1994-99

29,00
Εξαντλημένο

ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΑ ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ

Ελληνικά νομίσματα 2000

19,50

ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΑ ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ

Συλλεκτικά νομίσματα

10,50

ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΑ ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ

Συλλεκτικά νομίσματα

10,50

ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΑ ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ

Συλλεκτικά νομίσματα

10,50

ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΑ ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ

Συλλεκτικά νομίσματα

10,50

ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΑ ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ

Συλλεκτικά νομίσματα

10,50

ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΑ ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ

Συλλεκτικά νομίσματα

10,50

ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΑ ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ

Συλλεκτικά νομίσματα

23,00