ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΥΣΗ

Διχτάκι κοχύλια

3,00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΥΣΗ

Καλαθάκι κοχύλια

1,50

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΥΣΗ

Καλαθάκι κοχύλια

2,00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΥΣΗ

Καλάθι κοχύλια

4,00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΥΣΗ

Καλάθι κοχύλια μεγάλο

8,00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΥΣΗ

Κοχύλι Scallops

3,00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΥΣΗ

Κοχύλι murex

2,50

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΥΣΗ

Κοχύλι roller

7,50

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΥΣΗ

Κοχύλι αγκαθωτό

2,50

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΥΣΗ

Κοχύλι αχινός

12,00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΥΣΗ

Κοχύλι κορνούτα

5,00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΥΣΗ

Κοχύλι σαλίγκαρος

7,50
Εξαντλημένο
8,00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΥΣΗ

Κοχύλι τραπέζιουμ

8,50

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΥΣΗ

Κοχύλι τριντάγκνα

14,00