ΑΓΑΛΜΑΤΑ

Άγαλμα Ερμή

11,00

ΑΓΑΛΜΑΤΑ

Άρτεμη

16,00

ΑΓΑΛΜΑΤΑ

Αφροδίτη

11,00

ΑΓΑΛΜΑΤΑ

Δίας στο θρόνο

14,00

ΑΓΑΛΜΑΤΑ

Δισκοβόλος

11,00

ΑΓΑΛΜΑΤΑ

Θεά Υγεία

10,50

ΑΓΑΛΜΑΤΑ

Θέμιδα

25,00

ΑΓΑΛΜΑΤΑ

Θεός Ασκληπιός

11,00

ΑΓΑΛΜΑΤΑ

Θεός Διόνυσος

12,00

ΑΓΑΛΜΑΤΑ

Ιπποκράτης

11,00

ΑΓΑΛΜΑΤΑ

Καρυάτις

11,00

ΑΛΑΒΑΣΤΡΟ

Μ.Αλέξανδρος

24,00
24,00

ΑΓΑΛΜΑΤΑ

Προτομή Δία

8,50

ΑΛΑΒΑΣΤΡΟ

Προτομή Ερμή

24,00
8,00
8,00

ΑΛΑΒΑΣΤΡΟ

Υγεία

24,00

ΑΓΑΛΜΑΤΑ

Φίλιππος Β’

8,00