Σαπούνια με μαγνήτη

2,50

ΣΑΠΟΥΝΙΑ ΜΕ ΜΑΓΝΗΤΗ ΑΡΧΑΙΟΕΛΛΗΝΚΟ